K-T:S EL

Nyköping – Oxelösund

När du söker en kunnig

Elektriker i Nyköping – Oxelösund

Strömlöst?

Ring idag!
070-585 00 32

Golvvärme

Nedan finner du svaren på de vanligaste frågorna gällande golvvärme. Finner du inte svar på just din fråga är du varmt välkommen att kontakta oss.

Elektrisk golvvärme

Elektricitet omvandlas till värme i en värmekabel som är placerad nära under det övre befintliga golvmaterialet. Oftast är det klinker i till exempel badrum eller kök.

Fördelar med golvvärme

I de fall den underliggande betongplattan är väl isolerad underifrån med till exempel cellplast eller styv mineralull av en tjocklek av 250 mm eller mera, kan man få en ackumulerande effekt.

En annan fördel är att man får ett behagligt golv, särskilt vid keramiska eller syntetiska beläggningar som känns kalla, eller i våtutrymmen som behöver torka och ventileras ur snabbt. Lufttemperaturen i rummet kan sänkas någon eller ett par grader med bibehållen komfort då det inte längre känns kallt om fötterna och detta kan, med god undertill liggande isolering totalt sett minska byggnadens energiförbrukning]. Vid nybyggnad kan man utnyttja golvvärmen till att torka ur betongen, eller om det skulle uppstå någon form av vattenskada torkar golvet snabbare.

Hur stor yta & hur många meter kan jag lägga per golvvärmeslinga?

Det beror dels på vilket system som installeras och dels på effektbehovet i de rum där golvvärmen ska installeras. Nedanstående ”tumregler” förutsätter att effektbehovet inte överstiger 50 w/m2.

  • Golvvärmerör dim. 16 mm: Max längd för golvvärmeslingan är 90 m, vilket motsvarar 15 – 20 m2

  • Golvvärmerör dim. 12 mm: Max längd för golvvärmeslingan är 70 m, vilket motsvarar ca 10 m2  

Kan man installera golvvärme själv?

Om du är ”normalt” händig så kan du själv utföra en hel del av momenten i golvvärmeinstallationen, dock bör inkoppling mot befintligt värmesystem utföras av fackman. All elektrisk installation (inkoppling av cirkulationspump, rumsreglering etc.) ska utföras av behörig elektriker.